Lekárska starostlivosť
v Jarovciach

MUDr. DANIELA ROZEMBERGOVÁ, MPH

Objednávanie receptov bez čakania v čakárni

Na vystavenie receptu už nemusíte čakať v čakárni. Objednajte si recept aspoň deň vopred.

SMS správa Vás upozorní, kedy bude elektronický recept pripravený a môžete ísť do lekárne pre Vaše lieky.

Predpisujeme iba lieky, ktoré pacient dlhodobo užíva. Nepredpisujeme lieky, ktoré vyžadujú vyšetrenie pacienta (antibiotiká, lieky proti bolesti,…)

Čítať viac

Objednávanie na preventívne prehliadky a predoperačné vyšetrenia, telefonické konzultácie

Telefonické konzultácie 02/4329 4648 v čase 11:00 – 12:00 a v stredy 16:00 – 17:00 alebo kedykoľvek mailom ambulancia@lekarjarovce.sk.

Ordinačné hodiny

Pre pacientov bez objednania
 
Pondelok: 8:00 – 10:30
Utorok: 8:00 – 10:30
Streda: 13:00 – 15:30
Štvrtok: 8:00 – 10:30
Piatok: 8:00 – 10:30

Novinky

Informácie o dovolenkách, zástupoch, alebo organizačných zmenách či poskytovaných službách

PUSŠPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

MUDr. Daniela Rozembergová, MPH

LEKÁRKA

Všeobecná lekárka ukončila štúdium v roku 1997 na Lekárskej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po šiestich rokoch štúdia začala pracovať ako lekárka na úseku klinickej hematológie a laboratórnej diagnostiky na Klinike hematológie a transfuziológie krvi v Bratislave.

Odber krvi, fyzikálne vyšetrenie pacienta, doporučenie odborných vyšetrení a liečby, vykonávame preventívne prehliadky hradené zo zdravotného poistenia, preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, lekárske prehliadky na posúdenie spôsobilosti na vedenie motorového vozidla, lekárske prehliadky na posúdenie spôsobilosti na držanie zbrane a streliva (zbrojný preukaz), lekárske prehliadky pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností (potravinársky preukaz), iné druhy potvrdení. Máme moderné prístrojové vybavenie – EKG (záznam elektrickej aktivity srdca), pulzoximeter (prístroj na zaznamenávanie srdcovej frekvencie a okysličenia krvi kyslíkom).

Čítať viac

Na preventívnu prehliadku hradenú zo zdravotného poistenia máte nárok každé 2 roky.

Vyskytli sa u Vašich príbuzných srdcovocievne ochorenia (liečili sa na vysoký krvný tlak, problémy so srdcom, prekonali infarkt myokardu alebo cievnu mozgovú príhodu)?

Má niekto u Vás v rodine cukrovku alebo zomrel na rakovinu? Poznáte hladinu hladinu Vášho cholesterolu a cukru? Je najvyšší čas absolvovať preventívnu prehliadku. Preventívna prehliadka zhodnotí Váš zdravotný stav a laboratórne výsledky.

Čítať viac

Prístroj prináša celkom novú metódu merania indexu členok-rameno (ABI – Ankle Brachial Index).

ABI index je pomer krvného tlaku meraného na dolnej končatine (členku) a krvného tlaku meraného na hornej končatine. Znížený tlak na dolných končatinách sa vyskytuje pri ischemickej chorobe dolných končatín.

Čítať viac